Koučink

Kdokoliv kdo cvičí na slušné úrovni, Vám řekne, že nejvíce mu dali individuální lekce se svým učitelem. I my jsme několik lekcí absolvovali a dodnes na ně vzpomínáme a čerpáme z nich.

Na léto jsme připravili program, který se zaměřuje na individuální růst. Během hodinové lekce zaměříme naší pozornost jen na Vás a na Vaše specifické přání.

Dokážeme poradit v oblastech: jóga, acroyoga, parová akrobacie, stojky, zdravý strečink, strava v zátěži, předcházení úrazů během cvičení, psychologie partnerství v intenzivním tréninku.

Vyberte si svůj program:

Individuální jednorázový

Individuální dlouhodobý

Skupinový